icono central
 • Projectes

  Cada ciutadà pot votar fins un máxim de 3 proyectes

 • Neteja i adequació de Son Cortinel·lo

  Descripció: Habilitar l’espai amb taules i banquetes de fusta per convertir-lo en zona recreativa. L’Ajuntament es compromet a fer la neteja de l’àrea amb una partida de Medi Ambient que no entrarà dins aquest pressupost.

  Entitat proposant: Associació de Veïnats de Son Macià – Bon Vent.

  Temàtica: Medi Ambient.

  Son Macià
  Any 2018
  Pendent de v€

  Votacions deshabilitades

 • Millorar i condicionar el parc municipal de na Molla

  Descripció: Aquesta proposta reuneix alguna de les aportacions que les entitats han suggerit de manera individual. Consisteix a adaptar el parc per millorar la integració, la socialització i l’activitat cultural. Això és, ampliar l’àrea de jocs infantils sense gènere, alguns dels quals serien per a infants amb necessitats especials. Així mateix, es proposa crear un circuit d’activitats físiques a l’aire lliure per a totes les edats, amb una explicació dels distints itineraris o màquines que s’hi instal·lin.

  Pel que fa a les propostes de millora, actualment està previst arreglar l’entrada del parc (es llevarà la paret de pedra) i els banys públics. A l’entrada del parc hi ha un rètol amb el nom, però es tendrà en compte afegir-hi els horaris d’obertura i tancament. Les taules d’esbarjo s’han situat precisament a l’indret on hi ha més obra del parc, sota dels arbres que fa falta que creixin una mica més. És en aquesta zona on es pretén generar un espai de socialització. Pel que fa a l’escenari per a concerts i a la paradeta per vendre llepolies, al canvi de nom del parc i a llevar el pipicà, de moment es desestimen les propostes. Aquesta desestimació prové d’una anàlisi exhaustiva de la comissió tècnica i de la necessitat de cada una d’aquestes aportacions.

  Entitat proposant: Associació de Veïnats de Son Fangos i Consell d’Infants.

  Temàtica: Medi ambient.

  Manacor
  Any 2018
  72.583€

  Votacions deshabilitades

 • Material de joc per al grup 0-3 anys

  Descripció: Materials naturals de joc per a infants d’aquest grup d’edat, per atendre una necessitat de les famílies amb nins petits. A més, està prevista la instal·lació d’un joc a la plaça (dins el procés de reforma).

  Entitat proposant: Associació de Veïnats de Son Macià – Bon Vent.

  Temàtica: Educació.

  Son Macià
  Any 2018
  Pendent de v€

  Votacions deshabilitades

 • Font/dispensador d’aigua

  Descripció: Instal·lar un dispensador d’aigua tant en zones de joc infantil com esportiu, per a persones i animals de companyia.

  Entitat proposant: Associació de Veïnats de Son Macià – Bon Vent.

  Temàtica: Urbanisme.

  Son Macià
  Any 2018
  Pendent de v€

  Votacions deshabilitades

 • Màquines per a un envelliment actiu (pendent d'ubicació)

  Descripció: Aquesta proposta prové d’una idea que suggereix una entitat per al parc de na Molla. Es considera, però, que el parc està ubicat a una zona massa llunyana per a la gent gran i s’intenta adequar la petició a un altre espai públic. La proposta consisteix a posar un circuit de màquines per a l’exercici físic i el manteniment de la salut, especialment per a la gent gran.

  Entitat proposant: Consell d'Infants.

  Temàtica: Medi ambient.

  Manacor
  Any 2018
  30.000,00 €

  Votacions deshabilitades

t'escoltam!

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar y mejorar la navegación. Saber más